ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าวเคียวโด

23/02/2016

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวปรียาภา คุณสงค์ จากสำนักข่าวเคียวโด สาขาประจำกรุงเทพฯ ได้สัมภาษณ์ เอกอัครราชทูตฯ บรรสาน บุนนาค ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. ประเด็นเรื่องพันธกิจและเป้าหมาย 2. ประเด็นที่เอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระหว่างวาระที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 3.  ประเด็นความประทับใจที่มีประเทศญี่ปุ่น




Back to the list