ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญจากกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น- ลุ่มน้ำโขงให้ไปกล่าวบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย

25/02/2016

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้รับเชิญจากสมาคมกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ลุ่มน้ำโขง ให้ไปกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย รวมถึงบทบาทไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในที่ประชุมของคณะของกลุ่มสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ลุ่มน้ำโขง ณ ที่ทำการวุฒิสภาญี่ปุ่น
Back to the list