ข่าวกิจกรรม


สมาคมมิตรภาพการแลกเปลี่ยนระหว่างต่างประเทศเมืองยูกิเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

26/02/2016

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมมิตรภาพการแลกเปลี่ยนระหว่างต่างประเทศเมืองยูกิ จ. อิบารากิ จำนวน 40 คน นำโดยนายฟูมิโอะ เซมบะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอิบารากิและประธานสมาคมมิตรภาพการแลกเปลี่ยนระหว่างต่างประเทศเมืองยูกิ ได้เข้าเยี่ยมชมทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยมีนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับที่หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต

อนึ่ง เมืองยูกิ และ อำเภอแม่สาย จ. เชียงราย ได้จัดตั้งเป็นเมืองพี่เมืองน้องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012
Back to the list