ข่าวกิจกรรม


ตำรวจญี่ปุ่นจาก 9 จังหวัดที่เรียนภาษาไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

29/02/2016

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตำรวจญี่ปุ่นจาก 9 จังหวัดที่เรียนภาษาไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต และแลกเปลี่ยนความเห็นกับอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานและกงสุล โดยตำรวจญี่ปุ่นฝากแจ้งว่า ในจังหวัดส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นมีตำรวจญี่ปุ่นที่สื่อสารภาษาไทยได้ไว้ช่วยดูแลคนไทยที่มีปัญหาในการสื่อสาร ตามที่ได้รับการร้องขอจากสถานีตำรวจในพื้นที่
Back to the list