ข่าวกิจกรรม


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

07/03/2016

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยได้หารือกันถึงแนวทางการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านการจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ต่อกลุ่มลูกค้าจากญี่ปุ่น และเรียนเชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมและกล่าวเปิดในงาน Thailand MICE Road Show in Japan 2016 ซึ่งจะมีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และกิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและกลุ่มลูกค้าของญี่ปุ่น ที่โรงแรม Tokyo Station Hotel ในวันที่ 8 มีนาคม 2559
Back to the list