ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและภริยา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

04/03/2016

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและภริยา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีอดีตเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมถึง 7 ท่าน ได้แก่ นาย Akitane Kiuchi (ประจำการในไทยเมื่อปี ค.ศ. 1986-1988) นาย Hiroaki Fujii (ค.ศ. 1992-1994) นาย Takashi Onda (ปี ค.ศ. 1994-1996) นาย Nobutoshi Akao (ปี ค.ศ. 1999-2002) นาย Atsushi Tokinoyo (ปี ค.ศ. 2002-2005) นาย Kyoji Komachi (ปี ค.ศ. 2008-2010) และนาย Seiji Kojima (ปี ค.ศ. 2010-2012)

ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำมีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 130 การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในปี 2560 ซึ่งอดีตเอกอัครราชทูตทุกท่านต่างยินดีจะให้ความร่วมมือเพื่อฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว เช่น การเขียนเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น รวมทั้งการเป็นกำลังในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในฐานะ Friends of Thailand ด้วย

เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ขอขอบคุณและรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ทุกท่านรักและให้การสนับสนุนประเทศไทยอย่างดียิ่งมาโดยตลอด และให้คำมั่นจะทำหน้าที่ในญี่ปุ่นอย่างเต็มความสามารถ
Back to the list