ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

07/03/2016

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผอ.สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ รวม 10 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายภควัติ ตันสกุล อัครราชทูต ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานด้านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนที่ญี่ปุ่น โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินการในไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมแสดงความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์
Back to the list