ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

08/03/2016

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 59 พลตรี ขจรฤทธิ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะข้าราชการและนักศึกษากว่า 50 คน หลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น
Back to the list