ข่าวกิจกรรม


งานถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

15/11/2015

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นายไผท สุขสมหมาย อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากสำนักงานต่างๆ ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น เขตนาริตะ จ.ชิบะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา

นอกจากนี้ ทีมงานฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ได้ให้บริการออกหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ ตลอดจนให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น และสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน
Back to the list