ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดงาน FOODEX JAPAN 2016

09/03/2016

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน FOODEX JAPAN 2016 หรือนิทรรศการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ ครั้งที่ 41 ณ ศูนย์ประชุม Makuhari Messe จ.ชิบะ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2559
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้เยี่ยมชมคูหาของประเทศไทยภายใน Thai Pavilion ซึ่งออกแบบและบริหารจัดการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด Kitchen of the World โดยในปีนี้ มีบริษัทผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป อาทิ ข้าวสาร ผัก ผลไม้ อาหารทะเล เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่มจากประเทศไทย เข้าร่วมทั้งสิ้น 54 บริษัท ทั้งนี้ การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและยกระดับสินค้าบริโภคของไทยตามยุทธศาสตร์ "ครัวไทย สู่ครัวโลก"
FOODEX JAPAN เป็นนิทรรศการจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2519 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและขยายโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีบริษัทด้านสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศญี่ปุ่นและนานาชาติเข้าร่วมออกคูหามากกว่า 3,700 คูหา และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 75,000 คน
Back to the list