ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Thailand MICE Roadshow in Japan 2016

09/03/2016

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงาน Thailand MICE Roadshow in Japan 2016 และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ณ ห้อง Houou โรงแรม Tokyo Station Hotel

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจไมซ์ของไทย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศักยภาพในการแข่งขัน ความพร้อมในการรองรับและการให้บริการด้านไมซ์ ตลอดจนกระตุ้นและดึงดูดกลุ่มนักเดินทางธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นให้เดินทางเข้ามาจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยได้นำคณะผู้ประกอบการด้านโรงแรม ศูนย์ประชุม Event Organizer สายการบิน สนามกอล์ฟจากไทย 14 ราย มาร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทกลุ่ม MICE Agency จำนวน 44 ราย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ที่มีความแน่นแฟ้นในทุกด้านมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และกล่าวถึงจุดเด่นของไทยและศักยภาพในการรองรับการจัดการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลของไทย และเชิญผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้าร่วมงานไปใช้บริการ นอกจากนี้ ยังร่วมการจับสลากรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย
Back to the list