ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนมีนาคม 2559

05/03/2016

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้ทุกหน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้งสถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งภาคเอกชน เช่น การบินไทย และ ธนาคารกรุงเทพฯ ได้บูรณาการข้อมูลและผลงานการดำเนินการ รวมทั้งประสานนโยบาย และกระชับความร่วมมือระหว่างกัน โดยในครั้งนี้ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาได้เดินทางมาร่วมการประชุมด้วย และที่ประชุมได้หารือถึงความคืบหน้าในการติดตามผลการหารือของนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เช่น การเปิดเสรีสินค้าเกษตร ตลาดแรงงาน การชักชวนญี่ปุ่นมาลงทุนตามนโยบายการลงทุนใหม่และคลัสเตอร์ของไทย รวมทั้งการขยายตลาดการท่องเที่ยวไทย นอกจากนั้น ทุกหน่วยงานยังได้หารือถึงการร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
Back to the list