ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ The International Friendship Exchange Council (FEC)

17/11/2015

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย รวมถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แก่สมาชิก The International Friendship Exchange Council (FEC) จำนวนประมาณ 25 คนโดยผู้เข้าร่วมรับฟังส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนญี่ปุ่นที่เข้าไปลงทุนในประะเทศไทย การบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แสดงความคาดหวังว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยจะมีเสถียรภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
Back to the list