ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัคราชทูต ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ จังหวัดยามานาชิ

07/03/2016

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ อำเภอนิราซากิ  จังหวัดยามานาชิ โดยมีการให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ ปรึกษาด้านแรงงาน  และปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นโดยอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ)  
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 /2559 ณ จังหวัดโทชิกิ  ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ (Tochigi Kokusai Koryu Kyokai) เลขที่ 9-14 Honcho, Utsunomiya-Shi, Tochigi-Ken




Back to the list