ข่าวกิจกรรม


ประธานบริษัท Suzuki Motor Corporation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

10/03/2016

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นาย Toshihiro Suzuki ประธานคณะกรรมการผู้บริหารและประธานบริษัท Suzuki Motor Corporation และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เพื่อทำความรู้จัก และหารือเกี่ยวกับแนวทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย โดย Suzuki Motor Corporation ได้เข้าไปลงทุนในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า 48 ปี และใช้ไทยเป็นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์และ ecocar เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศในยุโรป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์เป้าหมาย ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมากขึ้น และประสงค์จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ
Back to the list