ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตบรรยายแก่คณะศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 – 4 ของ BOI

11/03/2016

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต กล่าวต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ตลอดจนแนวทางการขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นแก่คณะศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 – 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปจากไทยจำนวน 30 ท่าน เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ “สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป” นอกจากนี้ คณะศูนย์เศรษฐกิจฯ ยังได้ร่วมชมงาน FOODEX JAPAN 2016 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และมีผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าร่วมแสดงสินค้า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2559
Back to the list