ข่าวกิจกรรม


พิธีมอบภาพวาดสีน้ำมันช้างไทย Hanako-Playground

18/11/2015

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบภาพวาดสีน้ำมันช้างไทยฮานาโกะ "Hanako-Playground" ซึ่งองค์กร Bridge Asia Foundation และ Academy of Asian Arts and Culture ร่วมกันมอบให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ภาพวาดนี้ถูกวาดขึ้นโดย น.ส. อะคิ ฟุเอะดะ จิตรกรชาวญี่ปุ่น และถูกจัดแสดงไว้ที่ทางเข้าของอาคารสถานทูต นอกจากนี้ น.ส. ฟุเอดะ ยังได้มอบผลงานภาพวาดช้างฮานาโกะแสดงการทักทาย ให้แก่เอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย หลังเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ช้างฮานาโกะ เป็นช้างไทยซึ่งปัจจุบันมีอายุ 68 ปี และอยู่ที่สวนสัตว์อิโนะคาชิระ กรุงโตเกียว
Back to the list