ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะผู้บริหาร JICA

15/03/2016

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Yasushi Tanaka อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) และนาย Hiroo Tanaka หัวหน้าสำนักงานผู้แทนของ JICA ประจำประเทศไทยคนใหม่ซึ่งจะเดินทางไปรับหน้าที่ที่ไทยในวันที่ 19 มีนาคมนี้

ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านระบบราง ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ / รถไฟรางคู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ รวมทั้งโครงการเศรษฐกิจพิเศษทวาย และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาTags:   JICA

Back to the list