ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตต้อนรับคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ

11/03/2016

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ต้อนรับนาวาเอก ศูนย์ปืน โสมภีร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และคณะนักศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โดยอัครราชทูตฯ ได้กล่าวให้การต้อนรับ และนาวาเอกสาธิต นาคสังข์ ร.น. ผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำกรุงโตเกียว กล่าวบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น โดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคง ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ
Back to the list