ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

16/03/2016

พลตรี จุมพล เฉลยถ้อย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในโอกาสที่เดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานญี่ปุ่น และส่งเสริมความร่วมมือกลาโหมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอาเซียน
Back to the list