ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน International Auto Aftermarket EXPO 2016 ครั้งที่ 14

16/03/2016

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน International Auto Aftermarket EXPO 2016 ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 มี.ค. 59 ที่กรุงโตเกียว เพื่อแสดงสินค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์และประดับยนต์จากนานาประเทศ รวมถึงเป็นโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างกัน โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการลงทุน ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการขยายฐานการลงทุน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และประดับยนต์ในประเทศไทย ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก ดังนั้น จึงน่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนจากญี่ปุ่น
Back to the list