ข่าวกิจกรรม


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

22/03/2016

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) คณะเจ้าหน้าที่ของ สสปน. และผู้แทนภาคเอกชนไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เนื่องในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรม Mega Event & Festivals Business Forum & Matching ณ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2559 โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดึงญี่ปุ่นไปจัดงานมหกรรมนานาชาติที่ไทย โดยใช้จุดเด่นของไทยที่มีศักยภาพในด้านศิลปวัฒนธรรม บันเทิง ความคิดสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ และกีฬาและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) จะร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม Mega Event & Festivals Business Forum & Matching ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม Imperial
Back to the list