ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Mega Event & Festivals Business Forum & Matching

24/03/2016

   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Mega Event & Festivals Business Forum & Matching ณ ห้อง South Peacock โรงแรม Imperial ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้จัดงานท้องถิ่นเกี่ยวกับความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมนานาชาติโดยเน้นด้านศิลปวัฒนธรรม บันเทิง ความคิดสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ และกีฬาและการท่องเที่ยว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ที่แน่นแฟ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีมาตรการขับเคลื่อนหนึ่งที่สำคัญ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นไปจัดงานมหกรรมและเทศกาลขนาดใหญ่ที่ไทย นอกจากนี้ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สสปน. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่เอกชนญี่ปุ่นที่สนใจเข้าไปจัดงานมหกรรมในประเทศไทยภายใต้โครงการ J-Plan for Thailand และได้นำคณะผู้ประกอบการด้านธุรกิจบันเทิง Digital Content ของไทยกว่า 10 ราย มาร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจลูกค้าญี่ปุ่นด้วย ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาครัฐญี่ปุ่น โดยนาย Shigeru Furuichi, รองผู้อำนวยการแผนกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ร่วมกล่าวต้อนรับ และนาย Sanae Ichii เลขาธิการ Visual Industry Promotion Organization (VIPO) ได้บรรยายเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนเอกชนญี่ปุ่นเข้าไปจัดมหกรรมนานาชาติด้าน Content ในต่างประเทศ อนึ่ง สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการไปจัดมหกรรมและเทศกาลขนาดใหญ่ในไทยภายใต้แผน J-Plan ได้ที่นี่  (คลิก)
Back to the list