ข่าวกิจกรรม


CEO for Asia & Oceania Bloc. ของบริษัท Itochu Corporation เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

24/03/2016

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นาย Yuki Fukuda จากบริษัท Itochu Corporation ได้มาเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่ง CEO for Asia & Oceania Bloc. และ Executive Advisory Officers for CP & CITIC Operations ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณที่บริษัท Itochu Corporation ลงทุนในประเทศไทยและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า 60 ปี และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศไทย
Back to the list