ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Green Earth Festival for the International Day of Forests 2016

26/03/2016

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยาได้เข้าร่วมงาน Green Earth Festival for the International Day of Forests 2016 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่นกับ Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement-International (OISCA) เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกเรื่องการรักษ์ธรรมชาติแก่เด็กและเยาวชน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานและภริยา ได้ร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับเด็กเยาวชน และประชาชนญี่ปุ่น รวมถึงคณะทูตต่างประเทศที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยกระทรวงเกษตรฯของญี่ปุ่นชื่นชมและขอบคุณไทยที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Back to the list