ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างบริษัท เฟรนด์ จำกัด และ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

30/03/2016

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัท เฟรนด์ จำกัด และ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด เกี่ยวกับความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หุ่นยนต์ ชื่อ “ดินสอ” ระหว่างนายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีทีเอเชีย โรโบติกส์ และนายทาคาฮิโร ทานิ ประธานบริษัท เฟรนด์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
หุ่นยนต์ดินสอ เป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ผลิตโดยคนไทย คือ บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหุ่นยนต์จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ และได้ตกลงที่จะร่วมมือกับ บริษัท เฟรนด์ จำกัด ของญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุและสินค้าผู้สูงอายุชั้นนำของญี่ปุ่น ในการนำเอาหุ่นยนต์ดินสอมาใช้ดูแลผู้สูง เพื่อแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุซึ่งยังขาดแคลนอยู่ค่อนข้างมาก
Back to the list