ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง

31/03/2016

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 น. เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ที่พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว และสมเด็จพระจักรพรรดิทรงมีพระปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตฯ
Back to the list