ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง "Cherry Blossom Reception"

04/04/2016

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และนางยุพดี บุนนาค ภริยา ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรอง "Cherry Blossom Reception" ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
Back to the list