ข่าวกิจกรรม


ศูนย์ฝึกพัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

07/04/2016

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2559 นาย Akiie Ninomiya ผู้อำนวยศูนย์ฝึกพัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (The Foundation of Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น และรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของ APCD รวมทั้งข้อเสนอความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในปี 2560
Back to the list