ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

11/04/2016

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาคและภริยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว โดยในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำหนังสือคู่มือคนไทยที่สถานทูตฯ จัดทำไปแจกแก่ผู้สนใจที่วัดป่าฯ ด้วย
Back to the list