ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูตฯ นำรถบัสไปรับผู้ประสบภัยคนไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชู

17/04/2016

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำรถบัสไปรับผู้ประสบภัยคนไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเกาะคิวชู ที่เมืองยุฟุอิน จังหวัดโออิตะ ซึ่งมีคนไทยจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ที่เบปปุอารีน่า เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ ซึ่งมีคนไทยจำนวนทั้งสิ้น 87 คน และที่จุดนัดพบมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ซึ่งมีคนไทยจำนวนทั้งสิ้น 16 คน และเดินทางไปสู่เมืองฟุกุโอกะในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
หลังจากนั้น เมื่อเวลา 15.55 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคนไทยผู้ประสบภัยที่เดินทางจากเมืองยุฟุอิน จังหวัดโออิตะ เข้าที่พัก Global Arena จังหวัดฟุกุโอกะ
ต่อมา เมื่อเวลา 16.30 น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งคนไทยผู้ประสบภัยที่เดินทางจากเบปปุอารีน่า จังหวัดโออิตะ ไปยังท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ตามความประสงค์เรียบร้อยแล้ว
Back to the list