ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโมริโอกะชิตะโคจิ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

21/04/2016

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนชิตะโคจิ จ.อิวาเตะ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายยอดยิ่ง ศุภศรี เลขานุการเอก ให้การต้อนรับ นักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และได้มีการตอบ-ถามคำถามต่างๆ กับทางเจ้าหน้าที่สถานทูตในหลายประเด็น อาทิ วัฒนธรรม การศึกษา และศาสนา เป็นต้น
Back to the list