ข่าวกิจกรรม


รองประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

25/04/2016

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ดร. ยุริ ซะโต รองประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศไทยทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจนความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น



Tags:   JETRO

Back to the list