ข่าวกิจกรรม


งานแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17

26/04/2016

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลไทย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไทยที่จะจัดขึ้นภายในปีนี้ ณ สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่น (Japan National Press Club) โดยมีเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าสนใจของงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ และนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยงาน ททท. สำนักงานกรุงโตเกียว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม Thailand Travel Week 

ในงานแถลงข่าวดังกล่าวยังมีการจัดแสดงมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยและโชคอนันต์ ซึ่งเพิ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้นำเข้าได้เมื่อเดือน ก.พ. 59 และส้มโอ ซึ่งรัฐบาลไทยต้องการส่งเสริมในญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวย Hamakko Muay Thai Gym ซึ่งจะแสดงในงานเทศกาลไทยด้วย โดยมีสื่อมวลชนญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าทำข่าวกว่า 30 ราย 

VTR ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17  [YOUTUBE] 

Press Release  งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17  [PDF] 

Theme ของงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17: "Discover Thailand's BEST"  [PDF] 

โปสเตอร์งานเทศกาลไทยครั้งที่ 17  [PDF] 

ศิลปินที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 [PDF] 

กำหนดการบนเวทีใหญ่งานเทศกาลไทยครั้งที่ 17 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว  [PDF] 

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับไทยที่จะจัดขึ้นในญี่ปุ่นในปีนี้  [PDF] 
Back to the list