ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเงินช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวจากรัฐบาลไทยให้แก่ผู้ว่าราชการ จ.คุมะโมโตะ

28/04/2016

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เดินทางเยือน จ.คุมะโมโตะ และพบหารือกับนายอิคุโอะ คาบาชิมะ ผู้ว่าราชการ จ.คุมะโมโตะ ณ ศาลาว่าการ จ.คุมะโมโตะ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ที่ จ.คุมะโมโตะ จากรัฐบาลไทย จำนวน 10 ล้านเยน (ประมาณ 3,233,000 บาท) ซึ่งเป็นการแสดงไมตรีจิตจากรัฐบาลไทยที่มีให้แก่ จ.คุมะโมโตะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูจังหวัดฯ ต่อไป
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ จ.คุมะโมโตะ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายคน พระราชวงศ์ รัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ซึ่งมีความผูกพันกับญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง รู้สึกห่วงใยเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิ และนายกรัฐมนตรีของไทย ก็มีข้อความแสดงความเสียใจถึง นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเช่นกัน โดยรัฐบาลไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนใน จ.คุมะโมโตะ จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในไม่ช้า และ จ.คุมะโมโตะ ฟื้นตัวได้โดยเร็วและดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (Built Back Better) หากมีเรื่องใดที่ไทยสามารถให้ความร่วมมือได้ ไทยพร้อมและยินดีเสมอ นอกจากนี้ ยังได้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการอพยพคนไทย จำนวน 16 คน ออกจาก จ. คุมะโมโตะ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีคนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ใน จ.คุมะโมโตะอีกจำนวน 198 คน จึงขอความร่วมมือให้ช่วยดูแลคนไทยดังกล่าวต่อไปด้วย 
ผวจ.คุมะโมโตะ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทย ที่ให้ความช่วยเหลือจังหวัด ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และยังซาบซึ้งถึงน้ำใจที่ได้รับตลอดมาจากไทย โดยก่อนหน้านี้ จังหวัดฯ ก็ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีอุทกภัยในจังหวัดฯ เมื่อเดือน ก.ค. 2555 อนึ่ง จ.คุมะโมโตะ ไม่ได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งหมด โดยมีสถานที่ที่ได้รับความเสียหายไม่มากนักด้วย ซึ่งจังหวัดฯ กำลังเร่งฟื้นฟูสถานที่ต่าง ๆ และระบบคมนาคมให้สมบูรณ์โดยเร็ว และคาดหวังว่า คนไทยจะกลับมาท่องเที่ยวที่ จ.คุมะโมโตะ ดังเดิม ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้รับปากที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้
Back to the list