ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินงานประกวด “Miss /Mr./ Mrs./ Little・Thai・Philippines・Vietnam in Japan 2016”

01/05/2016

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต และนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด “Miss /Mr./ Mrs./ Little・Thai・Philippines・Vietnam in Japan 2016” ณ Gyotoku Cultural Hall I&I จ. ชิบะ การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยบริษัทไลฟ์ซัพพอทต์คอม (หนังสือพิมพ์ปกเหลืองไทยนิวส์) ร่วมกับบริษัทซอฟแบงค์เทเลคอม จำกัด  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เผยแพร่วัฒนธรรม โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมชมมากมาย
Back to the list