ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน)

11/05/2016

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เข้าเยี่ยมคารวะนาย Sadayuki Sakakibara ประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) และนาย Masahiro Okafuji ประธานและ CEO บริษัท Itochu และนาย Toshiyuki Shiga รองประธานบริษัท Nissan Motors ในฐานะประธานร่วมคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทยของสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน) เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างกัน
Back to the list