ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารบริษัท Fujikyuko เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

18/05/2016

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 เวลา 15.00 น. นาย Yuji Maki ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท Fujikyuko ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตนเอง รวมถึงกิจการของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงโรงแรมที่พัก สวนนสนุก และ สวนดอกไม้ ในพื้นที่จังหวัดยามานาชิ และจังหวัดชิซูโอกะ โดยที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั้งหมด โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของบริษัทฯ ได้ที่ http://www.fujikyu.co.jp/en/amusement/amusement01.htmlTags:   Fujikyuko

Back to the list