ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายTadateru Konoe ประธานสภากาชาดญี่ปุ่น เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ที่จังหวัดคุมาโมโตะ จากชุมชนคนไทยในญี่ปุ่น

18/05/2016

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนายTadateru Konoe ประธานสภากาชาดญี่ปุ่น เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ที่จังหวัดคุมาโมโตะ จากชุมชนคนไทยในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการแสดงไมตรีจิตจากคนไทยที่มีให้แก่ผู้ประสบภัย และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
Back to the list