ข่าวกิจกรรม


งานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะ The International Friendship Exchange Council

18/05/2016

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายเคน มัตสึซะวะ ประธานองค์กร The International Friendship Exchange Council (FEC) และสมาชิกองค์กรฯ โดยในโอกาสนี้คณะ FEC ได้รายงานผลการเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2559 ซึ่งได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางอรรชกร สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนอกจากนี้ ในระหว่างการรับประทานอาหารได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความร่วมมือต่างๆ เช่น การลงทุนในอุตสาหกรรม Super Clusters การท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลไทย และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครบรอบ 130 ปี ในปีหน้าTags:   FEC

Back to the list