ข่าวกิจกรรม


พิธีรับพระราชทานสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา

19/05/2016

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธีรับสัญญาบัตรตราตั้งของนายโยะชิฮิโระ มิวะ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย
Back to the list