ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับเลขาธิการสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย

25/05/2016

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2559 นาย Hiroshi Iwatani เลขาธิการสมาคมฮิโรชิมะ - ไทย (Hiroshima - Thai Association) ได้เข้าพบหารือเอกอัครราชทูตบรรสานฯ และภริยา ในระหว่างที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ

สมาคมฯ ได้เชิญเอกอัครราชทูตฯ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ซี่งเอกอัครราชทูตฯ ยินดี และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย - จ.ฮิโรชิมะ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
Back to the list