ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมินามิเมืองโกเท็มบะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

25/05/2016

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมินามิเมืองโกเท็มบะ จ.ชิสุโอกะ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ นักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และได้มีการตอบ-ถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
Back to the list