ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูต มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 76

25/05/2016

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณและให้โอวาทแก่สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่น (สนทญ.) รุ่นที่ 76 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และเป็นสักขีพยานในการส่งมอบภารกิจจากรุ่นที่ 76 ไปยังรุ่นที่ 77 ทั้งนี้ สนทญ. จะร่วมมือกับสถานทูตฯ รวบรวมลงทะเบียนนักเรียนไทย เพื่อประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติต่อไป
DB query error.
Please try later.