ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์กิจการผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น

27/05/2016

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์กิจการผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ
พิธีดังกล่าวมี พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการ สคบ. เป็นผู้ลงนามร่วมกับนาย Tsuneo Matsumoto ประธานศูนย์กิจการบริโภคของประเทศญี่ปุ่น
Back to the list