ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับรองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27/05/2016

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้หาหรือกับรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สิริมา บุนนาค และ ดร. โทโยทาเนะ โซมะ    ซึ่งถือเป็นเพื่อนของประเทศไทยมายาวนานและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่ง ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างเต็มที่
Back to the list