ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่น

30/05/2016

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้พบหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนายโยชิฮิเดะ สุกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น พร้อมด้วยนายฮิโระโตะ อิซุมิ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายทะดะชิ มะเอะดะ รองประธาน JBIC นายชิเกะรุ คิยะมะ รองประธาน JICA และนายคะซุยะ นะชิดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือข้อราชการและติดตามผลการหารือระหว่างสองฝ่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558
Back to the list