ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22

31/05/2016

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 59 เวลา 09.30 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia ครั้งที่ 22 ที่โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศในทุกมิติ ประกอบด้วย การกำหนดกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมเพื่อการค้นคว้าวิจัยและลงทุนในธุรกิจจัดตั้งใหม่ (clusters) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้าน IT การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน (นโยบายประชารัฐ) และการส่งเสริมความร่วมมือในอาเซียน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคงในภูมิภาคเอเชียโดยรวม
Back to the list