ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนเมืองทสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ

01/06/2016

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนเมืองทสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Tsukuba Science City เพื่อศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านนวัตกรรม และนำแบบอย่างการก่อตั้งเมืองไปปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เช่น เครื่องช่วยเดิน และเตียงปรับนั่ง เป็นต้น Tsukuba Science City เป็นเมืองวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1963 ประกอบด้วยสถาบันระดับชาติและมหาวิทยาลัย 29 แห่ง ศูนย์การพัฒนาและค้นคว้าวิจัย กว่า 300 แห่ง และมีนักวิจัยกว่า 20,000 คน ปัจจุบัน เมือง Tsukuba ได้ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งใน 7 International Strategic Zones ของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและนวัตกรรม
Back to the list