ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองการประชุมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

01/06/2016

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้แทนจาก 10 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 43 ณ Tokai University Club
อนึ่ง ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และญี่ปุ่นTags:   SSEAYP

Back to the list